پیدا

دعا درمانی

درخواست حذف اطلاعات

هر دردی در بدنش احساس کند این دعا را بخواند تا دردی به سراغش نیاید: «أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَ قُدرَتِه عَلَی الاشیاءِ، أُعیذُ نَفسی بِجَبّارِ السَّماءِ، أُعیذُ نَفسی بِمَن لایَضُرُّ مَعَ اسمِهِ داءٌ، أُعیذُ نَفسی بِالَّذی اسمُهُ بَرَکَةٌ وَ شِفاءٌ»