پیدا

درمان ن نایی و چشم درد

درخواست حذف اطلاعات

ابن شهر آشوب می گوید: مردی ن نا شنید که المومنین علیه السلام چنین دعا می کند «اَلّلهُمَّ إِنّی أَساَلُکَ یا رَبَّ الارواحِ الفانیهِ وَ رَبَّ الاجسادِ البالیةِ أَساَلُکَ بِطاعَةِ الأرواحِ الرَّاجِعَةِ اِلی أَجسادِها وَ بِطاعة الاجسادِ المُلتَئمَةِ اَلی أَعضائِها وَ بِانشِقاقِ القُبورِ عَن أِهلِها وَ بِدِعوَتِکَ الصّادِقَةِ فیهِم وَ أَخذِکَ بِالحَقِّ بَینَهُم ، إِذا بَرَزَ الخلایِقُ یَنظُرونَ قَضاءَکَ وَ یَرَونَ سُلطانَکَ وَ یَخافونَ بَطشَکَ وَ یَرجونَ رَحمَتَکَ یَومَ لایَنفَع مالٌ وَ لا بَنُونٌ وَ یَومَ لایُغنی مَولیً عَن مَولیً شَیئاً . وَلاهُم یُنصَرونَ، إلّا مَن رَحِمَ اللّهُ إنَّه هُوَ العزیزُ الرَّحیمُ ، أسالُکَ یا رَحمانُ أَن تَجعَلَ النُّورَ فی بَصَری وَ الیَقینَ فی قَلبی وَ ذِکرِکَ باللَّیلِ وَ النَّهارِ عَلی لِسانی ، أَبَداً ما أَبقَیتَنی ، إِنَّکَ عَلی کُلِّ شَی ءٍ قَدیرٌ» «بار خدایا از تو می خواهم ای پروردگار جهان فانی، و پروردگار جسدهای فرسوده، از تو می خواهم به اطاعت روح ها در بازگشت به جسدهایشان و به طاعت جسدهای به هم پیوند خورده و شکافته شدن قبرها از اهل آن و به دعوت راستین تو درمورد آنان و گرفتن تو آنان را به حق، آن هنگام که خلایق از قبور خارج می شوند و منتظر حکم تو هستند و حاکمیت تو را می بینند و از مجازات تو می ترسند و به رحمت تو امیدوارند، روزی که مال و فرزندان سودی نمی رسانند، و روزی که هیچ دیگری را بی نیاز نمی کند و آنان یاری نمی شوند، مگر آن که خداوند به او رحم کند. او عزیز و رحیم است. ای رحمان از تو می خواهم که در دیده ام نور، و در قلبم یقین قرار دهی و تا زنده ام ذکر و یادت را شب و روز بر زبانم جاری سازی، زیرا تو بر هر چیزی توانایی» به خانه رفت، وضو ساخت و گزارد، سپس این دعا را خواند، هنگامی که به جمله أَن تَجعَلَ النُّورَ فی بَصَری رسید دیده اش بینا شد.