پیدا

یاد اهل بیت

درخواست حذف اطلاعات

یاد ما اهل بیت، شفای تب و همه دردها و وسوسه های است.دعا درمانی

درخواست حذف اطلاعات

هر دردی در بدنش احساس کند این دعا را بخواند تا دردی به سراغش نیاید: «أَعُوذُ بِعِزَّةِ اللهِ وَ قُدرَتِه عَلَی الاشیاءِ، أُعیذُ نَفسی بِجَبّارِ السَّماءِ، أُعیذُ نَفسی بِمَن لایَضُرُّ مَعَ اسمِهِ داءٌ، أُعیذُ نَفسی بِالَّذی اسمُهُ بَرَکَةٌ وَ شِفاءٌ»معالجه چشم درد

درخواست حذف اطلاعات

هرگاه چشم ی آزرده باشد، و با اعتقاد صحیح آیت الکرسی بخواند، شفا می یابد.درمان ن نایی و چشم درد

درخواست حذف اطلاعات

ابن شهر آشوب می گوید: مردی ن نا شنید که المومنین علیه السلام چنین دعا می کند «اَلّلهُمَّ إِنّی أَساَلُکَ یا رَبَّ الارواحِ الفانیهِ وَ رَبَّ الاجسادِ البالیةِ أَساَلُکَ بِطاعَةِ الأرواحِ الرَّاجِعَةِ اِلی أَجسادِها وَ بِطاعة الاجسادِ المُلتَئمَةِ اَلی أَعضائِها وَ بِانشِقاقِ القُبورِ عَن أِهلِها وَ بِدِعوَتِکَ الصّادِقَةِ فیهِم وَ أَخذِکَ بِالحَقِّ بَینَهُم ، إِذا بَرَزَ الخلایِقُ یَنظُرونَ قَضاءَکَ وَ یَرَونَ سُلطانَکَ وَ یَخافونَ بَطشَکَ وَ یَرجونَ رَحمَتَکَ یَومَ لایَنفَع مالٌ وَ لا بَنُونٌ وَ یَومَ لایُغنی مَولیً عَن مَولیً شَیئاً . وَلاهُم یُنصَرونَ، إلّا مَن رَحِمَ اللّهُ إنَّه هُوَ العزیزُ الرَّحیمُ ، أسالُکَ یا رَحمانُ أَن تَجعَلَ النُّورَ فی بَصَری وَ الیَقینَ فی قَلبی وَ ذِکرِکَ باللَّیلِ وَ النَّهارِ عَلی لِسانی ، أَبَداً ما أَبقَیتَنی ، إِنَّکَ عَلی کُلِّ شَی ءٍ قَدیرٌ» «بار خدایا از تو می خواهم ای پروردگار جهان فانی، و پروردگار جسدهای فرسوده، از تو می خواهم به اطاعت روح ها در بازگشت به جسدهایشان و به طاعت جسدهای به هم پیوند خورده و شکافته شدن قبرها از اهل آن و به دعوت راستین تو درمورد آنان و گرفتن تو آنان را به حق، آن هنگام که خلایق از قبور خارج می شوند و منتظر حکم تو هستند و حاکمیت تو را می بینند و از مجازات تو می ترسند و به رحمت تو امیدوارند، روزی که مال و فرزندان سودی نمی رسانند، و روزی که هیچ دیگری را بی نیاز نمی کند و آنان یاری نمی شوند، مگر آن که خداوند به او رحم کند. او عزیز و رحیم است. ای رحمان از تو می خواهم که در دیده ام نور، و در قلبم یقین قرار دهی و تا زنده ام ذکر و یادت را شب و روز بر زبانم جاری سازی، زیرا تو بر هر چیزی توانایی» به خانه رفت، وضو ساخت و گزارد، سپس این دعا را خواند، هنگامی که به جمله أَن تَجعَلَ النُّورَ فی بَصَری رسید دیده اش بینا شد.درمان چشم درد

درخواست حذف اطلاعات

حضرت علی علیه السلام به سلمان و ابوذر فرمود: «هنگامی که چشمتان درد می کند بر پهلوی چپ نخو د، و ما نخورید. »توصیه حضرت عیسی علیه السلام برای درمان

درخواست حذف اطلاعات

حضرت علی علیه السلام فرمود: «حضرت عیسی علیه السلام از شهری عبور کرد دید صورت مردم آن شهر زرد و چشمانشان کبود است. آنان از بیماری به آن حضرت بسیار شکایت د. حضرت فرمود: شما گوشت را بدون آن که بشویید می پزید و می خورید، در حالی که هر حیوانی که ذبح می شود جنابتی همراه اوست. آن ها به فرمایش حضرت عمل د و بیماریشان برطرف شد.»آداب خو دن

درخواست حذف اطلاعات

خواب بر چهار قسم است: ان بر پشت می خوابند و چشمانشان به خواب نمی رود و در انتظار وحی پروردگار هستند، مومن بر دست راست و روبه قبله می خوابد، پادشاهان و فرزندانشان بر دست چپ می خوابند تا آنچه خورده اند گوارا باشد، شیاطین و برادران او و هر دیوانه و مبتلایی به رو می خوابد. و در حدیث دیگر فرمود: به رو نخو د و هر را ببینید که به رو خو ده، او را بیدار کنید و بر آن حال نگذارید. و در روایت دیگری فرمودند: هرگاه خواستید بخو د دست را زیر جانب راست صورت بگذارید، زیرا انسان نمی داند از این خواب بیدار خواهد شد یا نه.ادعیه هنگام خو دن

درخواست حذف اطلاعات

ی که می خواهد بخوابد، قبل از آنکه پهلو را بر زمین بگذارد بگوید: أُعیذُ نَفسی وَ دینی و أَهلی وَ مالی وَ خَواتیمَ عَمَلی وَ ما رَزَ قَنی رَبّی وَ خَوَّلَنی، بِعِزَّةِ اللهِ وَ عَظَمَة اللهِ وَ جَبَروتِ اللهِ وَ سُلطانَ اللهِ وَ رَحمة اللهِ وَ غُفرانِ اللهِ وَ قُوَّةِ اللهِ وَقُدرَةِ اللهِ وَ جَلالِ اللهِ وَ بِصُنعِ اللهِ وَ أَرکانِ اللهِ وَ بِجَمعِ اللهِ وَ بِرَسولِ اللهِ صلی الله علیه و آله و سلَّم وَ بِقُدرَةِ اللهِ عَلی ما یَشاءُ، مِن شَرِّالسّامَةِ وَ الهامةِ وَ مِن شَرِّالجنِّ وَ الانسِ وَ مِن شَرِّ ما یَدُبُّ فی الارضِ وَ ما یَ ُجُ مِنها وَ ما یَنزِلُ مِن السَّماءِ وَ ما یَعرُجُ فیها وَ مِن شَرِّ کُلِّ دابَّةٍ رَبّی آخِذٌ بِناصیَتِها ، إنَّ رَبّی عَلی صِراطٍ مُستَقیمٍ وَ هُوَ عَلی کُلِ شَیءٍ قَدیرٍ وَ لا حَولَ و لاقُوَّةَ اِلّا بِاللهِ العَلی العَظیم ترجمه: پناه می دهم نفسم، و دینم و اهلم و مالم و پایان کارهایم و آنچه را که پروردگارم روزی ام کرده و به من بخشیده است، به عزت و عظمت، و جبروت و سلطنت، و رحمت و غفران، و قوت و قدرت و جلال و صنع و ارکان الله و همه صفات خداوند و به رسول خدا و قدرت خدا بر هر چه که اراده کند، از شر جانوران سمی و خزنده گزنده و از شر جن و انس و از شر آنچه بر روی زمین حرکت می کند و آنچه از آن خارج می شود، و از شر آنچه از آسمان نازل می شود یا به سمت آسمان بالا می رود و از شر هر جنبنده ای که زمام امور آن به دست پروردگارم است. بی شک (کار) پروردگارم در مسیر صحیح و مستقیم است و او بر هر چیزی تواناست و هیچ توان و نیرویی جز برای خداوند بزرگ و والامرتبه نیست. و در حدیث دیگر فرمودند: هرگاه بخواهید بخو د، دست راست را زیر گونه راست صورت نهاده، بگویید: بِسمِ الله وَضَعتُ جَنبیَ لِلهِ عَلی مِلَّةِ ابراهیمَ وَ دینِ مُحَمدٍ صَلّی الله عَلیهِ وَآلِه وَ سَلَّم وَ وِلایةِ مَنِ افتَرَضَ اللهُ طاعَتَهُ ، ما شاءَ اللهُ کانَ وَ ما لَم یَشاءَ لَم یَکُن . به نام خدا پهلویم را به خاطر خدا و بر آیین ابراهیم علیه السلام و دین محمد صلی الله علیه و آله و سلَّم و ولایت ی که خداوند اطاعت او را واجب فرموده، بر زمین نهادم. آنچه خدا بخواهد می شود و آنچه نخواهد نمی شود. هر این دعا را به هنگام خواب بخواند از و غارت اموالش و فرود آمدن خانه، محفوظ خواهد ماند و ملائکه برایش استغفار می کنند. نیز در حدیثی فرمود: هر به هنگام خو دن سوره توحید را بخواند، خداوند به پنجاه هزار ملک یت می دهد که در آن شب از او حفاظت کنند. و در حدیث معتبر دیگری حضرت علی علیه السلام فرمودند: هر این آیات را به هنگام خواب بخواند، از شر در امان باشد. «قُلِ ادعُو اللهَ أَوِدعُ الرَّحمانَ أَیّاماً تَدعُوا فَلَهُ الاسماءُ الحُسنَی وَلا تَجهَر بِصَلاتِکَ وَ لا تُخافِت بِها وَابتَغِ بَینَ ذالِکَ سَبیلاً » «وَ قُلِ الحمدُ للهِ الَّذی لَم یَتَّخِذ وَلَداً وَ لَم یَکُن لَهُ شَریکٌ فِی المٌلکِ وَلَم یَکُن لَهُ وَلِیٌ منَ الذُّلِّ وَ کَبِّرهُ تَکبیراً» ترجمه: بگو الله را بخوانید یا رحمان، هر کدام را بخوانید (ذات پاکش یکی است و) برای او بهترین نام هاست. و ت را زیاد بلند یا خیلی آهسته نخوان، و در میان آن دو راهی (معتدل) برگزین. و بگو ستایش مخصوص خداوندی است که نه فرزندی برای خود انتخاب کرده و نه شریکی در حکومت دارد، و نه به خاطر ضغف و ذلت، (حامی و) س رستی برای اوست. و او را بسیار بزرگ بشمار.سرّ خواب های خوب و پریشان

درخواست حذف اطلاعات

هرگاه مومن به خواب رود، روح او را نزد عرش پروردگار می برند. آنچه را در آنجا ببیند حق است و آنچه را به هنگام بازگشت در هوا ببیند خواب پریشان است. دو مرد ی نزد ابوبکر آمدند و از او سوالاتی د که نتوانست جواب دهد. حضرت علی علیه السلام آنجا حضور داشت، به پرسش های او پاسخ داد. از جمله پرسش ها این بود که علت خواب های راست و دروغ چیست؟ حضرت فرمود: "خداوند روح را خلق کرد و برای آن سلطه ای قرار داد که نفس است، هنگامی که انسان به خواب می رود روح خارج می شود و سلطه اش در بدن می ماند. روح به گروهی از ملائکه و جنیان برخورد می کند، خواب های راست از ملائکه و خواب های دروغ از جنّیان است.مذمت پرخو

درخواست حذف اطلاعات

از حضرت علی علیه السلام روایت شده: مستی چهار نوع است: مستی ، مستی مال، مستی خواب، مستی سلطنت. در روایت دیگری فرمودند: هر از شبیخون عذاب خدا بترسد، باید کم بخوابد.روبه آفتاب خو دن و نشستن

درخواست حذف اطلاعات

هنگام نشستن در افتاب، پشت به آفتاب کنید که رو به آفتاب نشستن دردهای پنهانی را آشکار می کند. در حدیثی دیگر فرمودند: رو به آفتاب نکنید که موجب هیجان بخار (در درون جسم انسان) است، صورت را متغیر، لباس را کهنه، دردهای اندرونی را آشکار می کند.فواید حجامت

درخواست حذف اطلاعات

از حضرت علی علیه السلام روایت شده که فرمود: حجامت، بدن را صحیح و سالم و عقل را تقویت می کند. (البته دقت شود، که حجامت باید در مراکز کاملاً بهداشتی و ترجیحاً زیرنظر پزشک انجام شود، در غیر اینصورت احتمال انتقال بیماری های ویروسی مثل هپاتیت وجود دارد.)زمان مراجعه به طبیب

درخواست حذف اطلاعات

مسلمان زمانی اقدام به معالجه می کند که بیماری برسلامتی اش غلبه پیدا کند.معالجه با عسل، باران، و مهر ن

درخواست حذف اطلاعات

شخصی بیمار شد. حضرت علی علیه السلام به او فرمود: یک درهم از مهر همسرت را که به او داده ای مطالبه کن و با آن عسل ب و با آب باران بخور. آن شخص چنین کرد و شفا یافت. از حکت این دستور پرسیدند. حضرت فرمود: خداوند در مورد مهر ن می فرماید: اگر ن از مهر خود چیزی با رضایت خاطر به شما بخشیدند گوارای وجودتان، آن را بخورید با عافیت نیک (آیه 4 سوره نساء) و در مورد عسل فرموده است: در عسل برای مردم شفاست. (آیه 69 سوره نحل) و در مورد آب باران می فرماید: آب مبارکی از اسمان فرو فرستادیم آیه 9 سوره ق) بنابراین در این نسخه، گوارایی و حسن عاقبت و برکت و شفا همه جمع شده است.معالجه با حُقنه (اماله)

درخواست حذف اطلاعات

بهترین نوع معالجه، مداوا با حقنه است که شکم را بزرگ، دردهای داخلی را برطرف و بدن را تقویت می کند. (حُقنه داروی مایعی است که از راه وارد روده ها می کنند. فرهنگ عمید)آب باران و بنفشه

درخواست حذف اطلاعات

آب باران بخورید که بدن را پاک و دردها را برطرف می کند. و در روایت دیگری فرمود: گرمی تب را با بنفشه و آب سرد بشکنید. و در تابستان بر بدن بیمار تب دار، آب سرد بریزید.اهمیت رفتن

درخواست حذف اطلاعات

، خانه نیکی است زیرا جهنم را به یاد می آورد، و چرک را از بدن می زداید.اذکار و ادعیه رفتن

درخواست حذف اطلاعات

هنگامی که از خارج شدی، ی که تو را می بیند، بگوید: طابَ حَمامُکَ و حَمیمُکَ (خوش باد و گرمابه ات) و تو در جوابش بگو: أَنعَمَ اللهُ بالَکَ (آسوده خاطر باش)بایدها و نبایدهای

درخواست حذف اطلاعات

در بر پشت نخو د که پیه گرده ها را آب می کند. و در حدیث دیگر علی فرمودند: ادرار در ، پیام آور فقر و پریشانی استفضیلت شستن بدن و زدودن بوهای بد

درخواست حذف اطلاعات

با آب خود را از بوی بد که مردم را می آزرد، پاکیزه کنید، و در پی اصلاح بدن خود باشید، زیرا خداوند انی از بندگانش را که کثیف و بدبو هستند و اگر ی نزد آن ها بنشیند اذیت می شود دشمن می دارد.قرآن خواندن در

درخواست حذف اطلاعات

از باقر علیه السلام پرسیدند: آیا حضرت علی علیه السلام از قرآن خواندن در نهی کرد؟ حضرت فرمود: نه، زمانی نهی می کرد که ی باشد. اگر ی لنگ بسته باشد اشکالی ندارد.فضیلت شستن بدن و زدودن بوهای بد

درخواست حذف اطلاعات

آب را سبب خوشبویی خود قرار دهید. (و بوهای بد را با آن از خود دور کنید.) و در حدیث دیگر فرمودند: شستن سر، چرک آن را زایل و بیماری چشم را برطرف می کند.شستن لباس

درخواست حذف اطلاعات

شستن لباس، اندوه را از بین می برد و سبب پاکیزگی است.فواید شستشو با گل خطمی

درخواست حذف اطلاعات

شستن سر با خطمی باعث برطرف شدن چرک و ات موجود در سر می شود.شستشوی سر با سدر

درخواست حذف اطلاعات

هنگامی که خداوند متعال به اعظم صلی الله و علیه و آله و سلّم دستور داد دعوت خود را آشکار کند، حضرت تعداد اندک مسلمانان و جمعیت انبوه کافران را دید و بسیار غمگین شد. خداوند متعال، جبرئیل را با یک برگ سدر از درخت سدرة المنتهی به سوی وی فرستاد تا سر مبارک حضرت را با آن بشوید. با این کار اندوه حضرت برطرف شد.فضیلت برطرف موهای زائد (زهار)

درخواست حذف اطلاعات

دارو کشیدن پاک کننده بدن است. در روایت دیگری فرمودند: دارو کشیدن، دلگیری و پریشانی خاطر را برطرف کرده و بدن را پاک می کند. در روایت دیگری فرمودند: ازاله موی زیربغل، بوی بد آن موضع را برطرف می کند و پاک کننده و سنت رسول خداست.اجتناب از افات

درخواست حذف اطلاعات

حضرت علی علیه السلام مشاهده کرد،زیر سر کودکی تیغی گذارده اند (گویا افه ای برای حفظ کودک بوده است) حضرت آن را برداشت و به کناری انداخت. سیره علی علیه السلام این بود که گذاردن تیغ را در اختیار ک ن ناپسند می شمرد.آرامش

درخواست حذف اطلاعات

هرگاه کودکی بسیار بگرید یا زنی در خواب بترسد، یا ی از درد به خواب نرود، این آیت شریفه را تلاوت کند: «فَضَرَبناهُم عًلی ءَاذانِهِم فِی الکَهفِ سِنینَ عَدَداً * ثُمَّ بَعَثناهُم لِنًعلَمَ أَیُّ الحِزبَینِ أَحصی لِما لَبِثوُا أَمَداً»مسواک

درخواست حذف اطلاعات

اگر ی همراه وضو مسواک زند و به بایستد، فرشته ای می آید، و دهن بر دهانش می گذارد، و آنچه را می گوید، به خاطر می سپارد و اگر مسواک نزند در کناری می ایستد ، و قرائت ش را می شنود.مجازات تراشیدن ریش

درخواست حذف اطلاعات

از حضرت علی علیه السلام روایت شده، که فرمود: در زمان های گذشته، گروهی بودند که ریش خود را می تراشیدند و سبیلشان را می ت دند، خداوند آنها را مسخ کرد.نخستین موی سفید و فلسفه آن

درخواست حذف اطلاعات

از حضرت علی علیه السلام روایت شده، که فرمود: پیش از زمان حضرت ابراهیم علیه السلام، موی سر و صورت سفید نمی شد، از این رو هرگاه، پدر و فرزندی در مجلسی حضور داشتند، ی متوجه نمی شد، کدام فرزند و کدام یک پدر است. پس ناچار بود بپرسد. حضرت ابراهیم علیه السلام چنین دعا کرد، "خداوندا، برای من موی سپیدی قرار ده که از فرزندان خود متمایز شوم." خداوند دعایش را اجابت کرد، و موی سر و صورتش (تدریجاً) سفید شد."فایده موی سفید و حکم کندن آن

درخواست حذف اطلاعات

از حضرت علی علیه السلام روایت شده که فرمود: «موی سفید را نکنید که نور مسلمانی است. هر مسلمانی موی سفیدی در ریش او پیدا شود، هم چون نوری برای او در قیامت باشد.» در روایتی دیگر آن حضرت، چیدن موی سفید را جایز و کندنش را مکروه دانسته است.زمان گرفتن ناخن

درخواست حذف اطلاعات

گرفتن ناخن در روز ، هر دردی را برطرف می کند. و در روایت دیگری مولاعلی می فرمایند، ناخن گرفتن در روز پنج شنبه، بر روزی می افزاید.چگونه شانه

درخواست حذف اطلاعات

ایستاده شانه موجب فقر و پریشانی است. و در روایت دیگر علی علیه السلام فرمودند: "رسول خدا صلی الله و علیه و آله و سلم همواره موهای خود را شانه می کرد و بیشتر اوقات به هنگام شانه ، موهایش را تر می کرد.فضیلت بوی خوش

درخواست حذف اطلاعات

خوشبو خود، و زدن شارب از اخلاق ان و گرامی داشتن ملائکه ای است که اعمال انسان را می نویسند، زیرا آن ها از بوی خوش خوششان می آید.